En projecte

Portada del Dossier de “El libro de Genís” (En fase de pre-producció) – És una historia on, a partir d’una sentència de Malcom Moget Rich: “l’art de la vida és rebre el missatge”, reflexionem sobre si som els responsables de les nostres decisions o som captius del destí.

 Segons el guió de Pepe Vaquero, Un Petit Entrebanc és una historia on, el protagonista, en desacord amb la seva vida, no troba la manera d’afrontar els seus somnis.