Som

La nostra Associació Artística esta inscrita al REGISTRE D’ASSOCIACIONS de la GENERALITAT de CATALUNYA, segons resolució del Departament de Justícia de data 28 maig 2018.

Igualment, esta inscrita al REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS  del AJUNTAMENT de SALT, segons resolució de la Regidoria de Cultura de data 7 setembre 2018, amb el número 533.

NIF: G55323869